Njoftim për aplikim si Asistent në Projektin e Binjakëzimit të BE-së

Kërkohet një Asistent në Projektin e Binjakëzimit të BE-së me titull “Forcimi i mëtejshëm i kapaciteteve të Autoritetit të Konkurrencës për të mbrojtur konkurrencën e lirë dhe efektive në treg”.

Për më shumë informacione ju lutemi konsultoni materialin bashkëlidhur.
AL_15_IPA_FI_02_18_Job_Announcement_for_RTA_Assistant

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });