Njoftim paraprak përqëndrimi (Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha)

Njoftim paraprak përqëndrimi
(Rasti TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH)—SIGMA sha)
1. Pranë Autoritetit të Konkurrencës është paraqitur kërkesa e shoqërisë TBIH Financial Servis Group N.V(TBIH) me seli në Vjenë, Austri, për të blerë paketën kontrolluese (75 % të aksioneve + 1 aksion) të shoqërisë SIGMA sh.a.
Perqendrim-TBIH-Sigma

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });