NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI.

Rasti: Përftim Kontrolli/ 407- PORSCHE /VOLKSWAGEN
Porsche-Volkswagen

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.