NJOFTIM PARAPRAK PERQENDRIMI

Mbi përqendrimin nëpërmjet përfitimit të kontrollit të shoqërisë SIGMA I.P.P Sh.a nga shoqëria SICRED Sh.a
njoftim per shtyp Sicred – Sigma IPP

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.