Njoftim paraprak për përqëndrimin BFSE Holding BV & SIFEM-CREDINS Bank ShA

Në datën 27 Nëntor 2007, Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e përqendrimit të propozuar1 sipas së cilit shoqëritë Balkan Financial Equity Fund (BFSE Holding BV) me seli në Amsterdam, Hollandë dhe Swiss Investment Fund for Emerging Market (SIFEM), me seli në Bernë, Svicër, përftojnë kontroll nga blerja në total të 25.4% të aksioneve të Bankës Credins Sh.A, respektivisht 22.2% dhe 3.2%…
Njoftim paraprak perqendrimi BFSE

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });