Njoftim Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag…. me Rasperia Trading Limited

Mbi kërkesën për autorizimin e njoftimit të përqëndrimit të kompanisë Strabag…. me Rasperia Trading Limited
Pranë Autoritetit të Konkurrencës, në bazë të ligjit nr 9121, dt 28.07.2003 “Për mbrojtjen e konkurrencës”, neni 10,12 dhe nenet në vijim për përqëndrimet, është paraqitur një kërkesë për një kontroll të përbashkët(blerje të aksioneve) të shoqërisë Strabag.
Perqendrimi Rasperia

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });