Mbi tryezën e partneritetit lidhur me Kapitullin 8 “Politika e Konkurrencës”

Autoriteti i Konkurrencës, si lider dhe koordinator i kapitullit 8 “Politika e Konkurrencës, më datë 27.04.2022 ora 11:00 në ambientet e Autoritetit, zhvilloi një takim në kuadër të “tryezës së partneritetit”, në zbatim të Urdhrit të Kryeministrit nr.113, datë 30.08.2019 “Për format e pjesmarrjes, funksionimin dhe strukturën institucionale të platformës së partneritetit për integrimin Evropian”. Në takim morën pjesë përfaqësues nga studio ligjore Boga & Associates dhe përfaqësues nga Ministria e Kulturës, Ministria e Bujqësisë dhe nga INSTAT si anëtarë të Gupit Ndërinstitucional i Punës për Integrimin Evropian (GNPIE). Gjatë takimit, pjesmarrësit u njohën me Udhëzuesin “Mbi kufizimet e konkurrencës “sipas objektit” për qëllime të përcaktimit të marrëveshjeve të cilat mund të përfitojnë nga Njoftimi De Minimis, i cili është parashikuar për miratim, tremujorin e dytë të vitit 2022, mbi zbatimin e PKIE 2022-2024.

Ky Udhëzim gjendet i publikuar në faqen web të Autoritetit të Konkurrencës caa.gov.al, për konsultim.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });