Për marrëveshjet me rëndësi të vogël

Rregullore “Për marrëveshjet me rëndësi të vogël.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.