Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Memorandum Mirëkuptimi mes Autoritetit të Konkurrencës dhe Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe mbrojtjen e të dhënave personale, i nënshkruar më 29.12.2020

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.