Integrimi në BE, në fokus “Politika e Konkurrencës”

Pas hapjes së negociatave me Shqipërinë në muajin Korrik 2022, po zhvillohen në  Bruksel takimet përkatëse me fokus Kapitulli i 8 “Politika e Konkurrencës”, puna për koordinimin e të cilit është në përgjegjësinë dhe udhëheqjen e Autoritetit të Konkurrencës.

Në këtë kuadër, grupi negociator shqiptar kryesohet nga Kryetari i Autoritetit të Konkurrencës, Z. Denar Biba, si dhe përbëhet nga përfaqësues të institucioneve shqiptare, pjesë e grupit Ndërinstitucional për Integrimin Evropian .

Në  takimin e sotëm fokusi ishte ndër të tjera në shpjegimin e standarteve të legjislacionit të BE, si dhe në përafrimin e akteve: “Udhëzimin e Komisionit për zbatimin e mekanizmit të referimit të përcaktuar në nenin 22 të Rregullores së Bashkimit për disa kategori të rasteve 2021/C 113/01”; Rregulloren e Komisionit (BE) 2022/720 të datës 10 maj 2022 mbi zbatimin e nenit 101(3) të Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian ndaj kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara; Kuadri i përkohshëm për vlerësimin e çështjeve antitrust që lidhen me bashkëpunimin e biznesit në përgjigje të situatave emergjente që rrjedhin nga shpërthimi aktual i COVID-19, dhe për pjesën e Ndihmës Shtetërore .

Ky takim shpjegues informativ u zhvillua në  një  frymë  shumë  pozitive dhe celi siparin e takimeve të  ngjashme ndërmjet përfaqësuesve të Republikës së Shqipërisë që  mbulojnë kapitullin 8 “Politika e Konkurrencës” dhe përfaqësuesve të Komisionit Europian, në  kuadër të procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE. Takimi i rradhës do të zhvillohet gjatë muajit Mars 2023.

 

Njoftimi_per_shtyp_bruksel

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });