Draft _Rregullore për përjashtimin në bllok të kategorive të marrëveshjeve vertikale dhe praktikave të bashkërenduara

Rregullore përjashtimin në bllok …

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.