Vendimi 206 date 18 .11. 2011

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet bashkimit me përthithje të Alpha Bank S.A dhe EFG Eurobank Ergasias S.A”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.