VENDIMI 176 date 24 . 02. 2011_Rregullore e procedurave hetimore

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROCEDURAT HETIMORE TË AUTORITETIT TË KONKURRENCËS”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.