Vendim Nr 970, Datë 24.03.2023

MBI VLERËSIMIN LIGJOR TË AKT MARRËVESHJES NR. 2729 PROT., DATË 13.02.2023, TË LIDHUR NDËRMJET DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË SHËRBIMEVE TË TRANSPORTIT RRUGOR, SHOQATËS “KOMBËTARE TË AUTOSHKOLLAVE”, SHOQATËS SË AUTOSHKOLLAVE “SIGURIA NË RRUGË” DHE DREJTORISË SË PËRGJITHSHME TË TATIMEVE.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });