Vendim Nr. 934, Datë 16.12.2022

PËR RRËZIMIN E ANKIMIMIT TË NDËRMARRJES STAR PARKING ALBANIA SHPK ME OBJEKT “KUNDËRSHTIMIN E VENDIMIT NR. 921, DATË 09.11.2022 “PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT TË THELLUAR NË TREGUN E MENAXHIMIT TË FACILITETEVE TË PARKIMIT TË AEROPORTIT “NËNË TEREZA “(TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT) DHE MIRATIMIN E ANGAZHIMEVE SI TË DETYRUESHME NË FORMËN E KUSHTEVE DHE DETYRIMEVE” PËR NDËRMARRJEN STAR PARKING ALBANIA SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.