Vendim Nr. 927, Datë 05.12.2022

“ MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË SHOQËRISË EVAG EMDER VERKEHRS UND AUTOMOTIVE MBH DHE ELAG EMDER LAGERHAUS UND AUTOMOTIVE GMBH NGA SHOQËRIA VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH ”.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.