Vendim Nr. 912, Datë 06.10.2022

“ MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË PËRBASHKËT TË SHOQËRISË TRASPORTI ROMAGNA S.P.A NGA SHOQËRITË EURIZON CAPITAL REAL ASSET S.G.R S.P.A DHE FIS S.R.L.”.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.