Vendim nr. 860, datë 31.01.2022

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET BLERJES SË DISA ASETEVE TË SHOQËRISË AUTOMOBIL-LOGISTIK-MOSOLF GMBH NGA SHOQËRIA VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.