Vendim nr. 855, datë 14.01.2022

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NGA PËRFTIMI I KONTROLLIT NËPËRMJET BLERJES SË 80.27% TË AKSIONEVE TË SHOQËRISË ALBTELECOM SHA NGA SHOQËRIA 4IG NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });