Vendim nr. 822, datë 02.09.2021

PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË HETIMIT TË THELLUAR NË TREGUN E IMPORTIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË MASKAVE, NË TREGUN E IMPORTIT, PRODHIMIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË ALKOOLEVE DHE GELDEZINFEKTUES, NË TREGUN E IMPORTIT DHE TREGTIMIT ME SHUMICË TË TERMOMETRAVE DHE DHËNIEN E DISA DETYRIMEVE NDAJ NDËRMARRJES CFO PHARMA SHPK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.