Vendim nr. 818, datë 02.09.2021

MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË SHOQËRISË CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY S.A NGA SHOQËRIA MONDELEZ NEDERLAND SERVICES B.V.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.