Vendim nr. 780, datë 04.03.2021

Për disa rekomandime për rritjen e konkurrencës në ankandin publik me objekt “Shitje me ankand të aksioneve të Klubit të Futbollit “Vllaznia”, zhvilluar nga Bashkia Shkodër

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.