Vendim nr. 767, datë 28.01.2021

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të Degës së Ndërmarrjes të shoqërisë Inso – Sistemi Per le Infrastrutture Sociali S.p.A nga shoqëria Fincantieri Infrastrutture S.p.A.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.