Vendim nr. 727, datë 19.11.2020

Mbi zbatimin e pikës IV të Vendimit të Komisionit të Konkurrencës nr. 717, datë 15.10.2020 për ndërmarrjen “MEDICAMENTA” SHPK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.