Vendim nr. 724, datë 19.11.2020

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të shoqërisë Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH dhe shoqërisë Hans Müller medizinische und technische Gase GmbH nga shoqëria Messer Medical Home Care Holding GmbH

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.