Vendim nr. 715, datë 15.10.2020

Për marrjen e masës së përkohshme ndaj ndërmarrjes “MEGAPHARMA” SHPK në tregun e tregtimit të barnave dhe pajisjeve mjekësore

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.