Vendim nr. 701, datë 30.07.2020

Për mos klasifikimin si përqendrim të transferimit të veprimtarisë ekonomike të degëve të shoqërive HIPPO Markets tek shoqëria SPAR Albania Shpk

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.