Vendim nr. 679, datë 14.02.2020

Për hapjen e procedurës së hetimit paraprak në tregun me pakicë të shërbimeve celulare

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.