Vendim nr. 671, datë 24.12.2019

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit të tërthortë nga shoqëria EXOR N.V tek GEDI Grupoo Editoriale S.p.A.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.