Vendim nr. 632, datë 20.06.2019

Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës Nr. 607, datë 01.04.2019 “Për hapjen procedurës së hetimit të thelluar ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.