Vendim nr 63 dt. 03.12.2007

Për vendosje gjobe ndaj Shoqërisë ProCredit Holding AG

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.