Vendim nr 62 dt.26.11.2007

Për njoftimin e përqendrimit “Për transferimin e 70% të kapitalit aksionar në Raiffeisen International Bank-Holding AG, zotëruar nga Raiffeisen Zentral Bank, tek shoqëria Cembra Beteiligungs GmbH”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.