Vendim nr. 617, datë 09.05.2019

Për një ndryshim në vendimin e Komisionit të Konkurrencës nr. 588, datë 28.01.2019 “Për hapjen e hetimit paraprak në tregun e depozitimit dhe devijimit”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.