Vendim nr. 613, datë 19.04.2019

Mospranimi i kërkesës së Bankës së Shqipërisë në lidhje me rekomandimet e dhëna me Vendimin nr. 580, datë 17.01.2019 të Komisionit të Konkurrencës

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.