Decision no. 613, dated 19.04.2019

Rejection of the Bank of Albania’s request regarding the recommendations given by Decision no. 580, dated 17.01.2019, of the Competition Commission

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.