VENDIM nr. 406, datë 01.03.2016

“Për disa rekomandime mbi projekt/ligjin “Kodi hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.