VENDIM nr. 382, datë 17. 11 . 2015

“Për miratimin e “Programit i Lehtësimit nga Gjobat” dhe “Formulari i Aplikimit për Lehtësimin nga Gjobat””

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.