VENDIM nr. 373 , datë 16.09.2015

“Për hapjen e procedurës së hetimit të përgjithshëm në sektorin bankar”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.