VENDIM Nr. 365 , datë 4.06.2015

“Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit nga shoqëria Tranzit Sh.p.k të 100% të kapitalit aksionar të “Credit Agricole Albania Bank” SH.A, të zotëruara nga shoqëria “IUB Holding”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.