VENDIM nr.358 , datë 16.04.2015

“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prokurimit publik me objekt “Ndërtimi i rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (Segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit) loti 1, loti 2 dhe loti 3” dhe disa rekomandime për Autoritetin Rrugor Shqiptar.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });