VENDIM nr. 352, datë 3.03.2015

PËR MIRATIMIN E UDHËZIMIT “MBI VLERËSIMIN E KUFIZIMEVE VERTIKALE ’”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.