VENDIM Nr. 256, Datë 11.12.2012

“Për disa rekomandime ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimeve”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.