VENDIM Nr. 238, datë 26.07.2012

Mbi autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të plotë të kontrollit në shoqërinë V.D.M Invest Comm. VA, nëpërmjet blerjes së 99.99% të aksioneve nga shoqëria Japan Tobacco International Holding B.V

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.