VENDIM Nr.226, datë 08.06.2012

“Për shqyrtimin e kërkesës së ndërmarrjes “SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA” SHA për revokimin e vendimit nr. 222, datë 11.04.2012 të Komisionit të Konkurrencës”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.