Vendim Nr 1091,Datë 01.07.2024

“Për mbylljen e procedurës së hetimit të thelluar në tregun e prodhimit dhe shitjes së cimentos gri dhe të bardhë dhe gjobitjen e ndërmarrjes ANTEA CEMENT  SHA për abuzim me pozitën dominuese”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.