Vendim Nr 1080,Datë 24.05.2024

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË TËRTHORTË TË ASETEVE NË PRONËSI TË KOMERCIJALNA BANKA AD NGA SHOQËRIA YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING B.V.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.