Decision No. 1080, Date 24.05.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION ACHIEVED THROUGH THE ACQUISITION OF INDIRECT CONTROL OF THE ASSETS OWNED BY KOMERCIJALNA BANKA AD FROM YILDIRIM INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING B.V.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.