Vendim Nr 1024, Datë 13.10.2023

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET PËRFTIMIT TË KONTROLLIT TË PËRBASHKËT TË SHOQËRISË TECNOFER S.P.A. NGA SHOQËRITË EURIZON CAPITAL REAL ASSET S.G.R S.P.A. DHE ERSEL MANAGEMENT S.G.R S.P.A.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.