Vendim Nr 1021, Datë 13.10.2023

“MBI AUTORIZIMIN E PËRQENDRIMIT TË REALIZUAR NËPËRMJET BLERJES SË  KUOTAVE TË SHOQËRISË SVEVIND NORDIC AB NGA SHOQËRIA STATKRAFT

SVERIGE AB.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.