Decision No. 1021, Date 13.10.2023

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE PURCHASE OF THE SHARES OF THE COMPANY SVEVIND NORDIC AB FROM THE COMPANY STATKRAFT SWERIGE AB.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.